Entreprenørfirma Gert Møller som arbejdsplads

Medarbejderpolitik

Vores medarbejderpolitik skal tilstræbe – at hver enkelt medarbejder kender de andres arbejdsopgaver – at medarbejderne bliver gjort bekendt med firmaets målsætning, – samt at den enkelte medarbejder uddannes og instrueres til at gennemføre de arbejdsopgaver firmaet påtager sig.

Sikkerhed og godt arbejdsmiljø i højsædet

Som et lille firma tilstræber vi en flad organisation – at have et godt arbejdsmiljø hvor sikkerheden tilgodeses og er i top – ligeledes at uddelegere arbejdsopgaverne med ansvar og kompetence til de medarbejdere som udfører arbejdet i marken. Firmaets sikkerhedspolitik er gennem en aktiv målrettet indsats at nedbringe antallet af arbejdsulykker og den generelle målsætning er nul arbejdsulykker og fraværsdage som følge af arbejdsulykker.

Fokus på videreuddannelse

For at opnå vores mål, bliver alt personale løbende uddannet. I 2008 fik firmaet sin første medarbejdervalgte sikkerhedsrepræsentant, som fik sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse. Der stiles ligeledes imod at alle ansatte får arbejdsmiljøuddannelsen ”vejen som arbejdsplads”.

Inden et nyt arbejde opstartes udarbejdes der en sikkerheds- og sundhedsplan for det pågældende arbejde, hvor hver enkelt arbejdsopgave vurderes og opgaver med speciel risici beskrives for at undgå arbejdsulykker.

firma2